011-124555 info@digitalcap.se

Konsultverksamhet

VÅR STYRKA LIGGER I VÅR KOMPETENS

Vi lever i en värld där kompetens är livsviktigt. Digitalcap strävar efter att alltid rekrytera medarbetare med lång erfarenhet och stor kunskap. Arbetsmiljö är något vi trycker på, nöjda medarbetare skapar nöjda kunder. Vi uppmuntrar våra medarbetare att vara ihärdiga och lösningsfokuserade – då går alla problem att lösa. Digitalcap består av utbildade system- och mjukvaruingenjörer och specialister inom företags sälj och kundrelationer.

AGILA METODIKER – FÖR ETT EFFEKTIV ARBETE

För att möta morgondagens problem måste man ha morgondagens teknik. Att jobba agilt är därför något som speglar vårt företag. En del av detta är att använda metodiken Scrum som möjliggör ett effektivt arbete. Vi vet att ni har deadlines – att leverera på utsatt tid är en självklarhet för oss. Product Owner, Scrum Master, Projektledare och Agil Coach är vårt ramverk för ett effektivt arbete.

MJUKVARUUTVECKLING

Digitaliseringen expanderar för varje dag som går. Vem hade trott för 50 år sedan att man år 2020 kunde vara ett knapptryck bort från kollegan i New York? Digitalcap älskar hur digitala vi är i dagens samhälle. För att vi ska kunna hålla samma standard i framtiden måste vi se till att mjukvaran är stark och stabil. Hårt arbete och noggrannhet är något man då måste värdesätta. Digitalcap bygger starka system som klarar av framtidens behov.

CONTINUOUS INTEGRATION

Utveckling av kod handlar inte bara om problemlösning här och nu. Dagens system måste vara kompatibla med framtiden. Continuous integration är därför något vi ständigt jobbar med, buggar i ett gammalt system ska inte få hämma utveckling. Vi är alltid ute efter att hitta det mest effektiva sättet att jobba.

Detta är vad Digitalcap står för.

Vi hoppas att ni vill ta steget, tillsammans med oss, in i framtiden.